Senast publicerat 17-03-2023 12:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 3/2017 rd

Statsrådets försvarspolitiska redogörelse

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum16.02.2017FöredragandeFörsvarsministerietFöredragandeäldre avdelningsstabsofficerHeikki VälivehmasStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

17.02.2017
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.03.2017
Ärendet remitterades till försvarsutskottet, som utrikesutskottet, finansutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

20.06.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017.

Enda behandlingen

21.06.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

22.06.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 3/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

26.06.2017
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

27.06.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat09.03.2017
Behandlingen avslutad15.06.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

försvarspolitiklandets försvarsamarbetesjöförsvarluftförsvararmén (landstridskrafter)försvarsmaktenförsörjningsberedskapsäkerhetspolitikkrigshandlingardatanät