Senast publicerat 10-05-2022 11:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 3/2020 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum08.10.2020FöredragandeStatsrådets kansliFöredragandekonsultativ tjänstemanTaina KulmalaStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

09.10.2020
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.11.2020
Ärendet remitterades till framtidsutskottet, som utrikesutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

16.11.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2021.

Enda behandlingen

17.11.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 3/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

18.11.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

19.11.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat11.11.2020
Behandlingen avslutad13.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

hållbar utvecklingfattigdomhälsavälfärdutbildningvattenenergiarbeteekonomisk tillväxtindustriinnovationerojämlikhetinstitutioner (sociala mekanismer)konsumtionklimathavvattendragstäderrättsstatFörenta nationerna