Senast publicerat 01-04-2022 13:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 3/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum12.05.2021FöredragandeFinansministerietFöredragandebudgetchefSami Yläoutinen Statsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

12.05.2021
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 4.6.2021.

Bordläggning av betänkandet

23.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.6.2021.

Enda behandlingen

28.06.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

29.06.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 3/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

29.06.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

30.06.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat21.05.2021
Behandlingen avslutad18.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

offentlig ekonomistatsekonomibudgetpolitikkommunal ekonomiekonomisk politik