Senast publicerat 11-08-2022 15:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 3/2022 rd

Statsrådets redogörelse om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum15.05.2022FöredragandeUtrikesministerietFöredragandestatssekreterare som kanslichefJukka Salovaara Statsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

16.05.2022
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.05.2022
Ärendet remitterades till utrikesutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

17.05.2022
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

17.05.2022
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 17.5.2022.

Enda behandlingen

17.05.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelser SRR 1/2022 rd och SRR 3/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

17.05.2022
Riksdagens skrivelse.

Utskottsbehandling

Överlämnat17.05.2022
Behandlingen avslutad17.05.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

militäralliansermedlemskapförsvarspolitikinternationella överenskommelserNato