Senast publicerat 17-05-2022 15:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 4/2016 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen : Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Storbritannien, Irland, Lettland, Litauen, Sverige och Finland för beredskapsperioden 1.7–31.12.2016

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum28.04.2016FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeambassadrådLeena PylvänäinenStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

29.04.2016
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.05.2016
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

25.05.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.5.2016.

Enda behandlingen

26.05.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

27.05.2016
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 4/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

30.05.2016
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

31.05.2016
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat10.05.2016
Behandlingen avslutad20.05.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

krishanteringberedskapsstyrkorutrikespolitiksäkerhetspolitikStorbritannienFinlandSverigeIrlandLettlandLitauenförsvarspolitikEuropeiska unionen