Senast publicerat 03-12-2019 16:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 4/2018 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum13.06.2018FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeambassadrådSari Annika RautioStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

14.06.2018
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.06.2018
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

12.09.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.9.2018.

Enda behandlingen

13.09.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 4/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

17.09.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

17.09.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat05.09.2018
Behandlingen avslutad11.09.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

Irakutbildningrådgivaresamarbetesäkerhetsbranschen