Senast publicerat 30-01-2023 15:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 4/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum20.05.2021FöredragandeInrikesministerietFöredragandeutvecklingsdirektörHarri MartikainenStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

21.05.2021
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 12.11.2021.

Bordläggning av betänkandet

15.03.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2022.

Enda behandlingen

16.03.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 4/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

18.03.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

21.03.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2021
Behandlingen avslutad13.12.2021

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

inre säkerhetolyckorbrottslighetgränssäkerhetflyttningsrörelsemyndighetssamarbetesäkerhetsmiljö