Senast publicerat 03-02-2023 14:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 4/2022 rd

Statsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Förberedande debatt

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum02.06.2022FöredragandeMiljöministerietFöredragandemiljörådMagnus CederlöfStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

03.06.2022
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.06.2022
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till senast 2.12.2022.

Utskottsbehandling

Överlämnat17.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

klimatpolitikutsläppkolneutralitetklimatskyddmiljöskyddtrafiklantbrukuppvärmningarbetsmaskineravfallshanteringfluorerade växthusgaser