Senast publicerat 22-02-2018 11:08
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 5/2016 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum19.05.2016FöredragandeInrikesministerietFöredragandeutvecklingsrådHarri MartikainenStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

20.05.2016
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.05.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som utrikesutskottet, finansutskottet, lagutskottet, försvarsutskottet, ekonomiutskottet, framtidsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till senast 14.10.2016.

Bordläggning av betänkandet

19.04.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.4.2017.

Enda behandlingen

20.04.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 5/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

24.04.2017
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

25.04.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat25.05.2016
Behandlingen avslutad30.03.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

intern säkerhetallmänna ordningengränssäkerheträddningsväsennödcentralerpolisengränsbevakningssektionerinvandringbrottsbekämpning