Senast publicerat 09-07-2019 12:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 5/2017 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum18.05.2017FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeambassadrådTheresa ZittingStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

19.05.2017
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

31.05.2017
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

20.06.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017.

Enda behandlingen

21.06.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 5/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

22.06.2017
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

22.06.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat01.06.2017
Behandlingen avslutad08.06.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

Irakkrishanteringutbildninginternationell säkerhetantiterrorismsoldater