Senast publicerat 10-06-2022 11:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 5/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum19.11.2020FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeambassadrådSari Annika RautioStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

20.11.2020
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

30.11.2020
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020.

Enda behandlingen

08.12.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse SRR 5/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

09.12.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

10.12.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat03.12.2020
Behandlingen avslutad03.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utbildningsäkerhet och trygghetrådgivaresamarbetesäkerhetsbranscheninternationell säkerhetIrak