Senast publicerat 20-06-2022 15:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 5/2021 rd

Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum27.05.2021FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeunderstatssekreterareElina KalkkuStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

28.05.2021
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.09.2021
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som förvaltningsutskottet, kulturutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Enda behandlingen

01.03.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

02.03.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 5/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

03.03.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

04.03.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat22.09.2021
Behandlingen avslutad11.02.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utvecklingspolitikkatastrofhjälputvecklingssamarbeteutlandsbiståndhållbar utvecklingmänskliga rättigheterriskhantering