Senast publicerat 03-02-2023 14:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 5/2022 rd

Statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Enda behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum09.06.2022FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandedirektörTanja AuvinenStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

14.06.2022
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.09.2022
Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

31.01.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.2.2023.

Enda behandlingen

01.02.2023
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

03.02.2023
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 5/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.09.2022
Behandlingen avslutad19.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

jämställdhetspolitikjämställdhetgrundrättighetermänskliga rättigheterdiskrimineringkönsmångfald