Senast publicerat 31-01-2020 09:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 6/2018 rd

Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum25.10.2018FöredragandeUndervisnings- och kulturministerietFöredragandeöverdirektörEsko RantoStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

26.10.2018
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.11.2018
Ärendet remitterades till kulturutskottet, som finansutskottet och framtidsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

13.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019.

Enda behandlingen

14.03.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 6/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

19.03.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

19.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat21.11.2018
Behandlingen avslutad07.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

idrottspolitiksamhällspolitikmotionmedborgaraktivitetidrottgymnastik- och idrottsorganisationerfolkhälsa