Senast publicerat 12-09-2022 13:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 6/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum27.11.2020FöredragandeFinansministerietFöredragandestatssekreterare som kanslichefJuha MajanenStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

27.11.2020
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.12.2020
Ärendet remitterades till finansutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, framtidsutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

16.02.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.2.2021.

Enda behandlingen

17.02.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

19.02.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 6/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

25.02.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

26.02.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat04.12.2020
Behandlingen avslutad11.02.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

hållbar utvecklingstimulanspolitikfonderekonomisk politikfinanspolitikutbildningspolitikkonkurrenskraftsocial servicehälsovårdstjänsterEuropeiska unionen