Senast publicerat 23-09-2021 14:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 6/2021 rd

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum17.06.2021FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanSari HaavistoStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

18.06.2021
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.09.2021
Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som revisionsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

integrationsfrämjandeinvandrareflyttningsrörelsesysselsättningspolitikarbetskraftspolitikbasserviceutbildningrådgivning