Senast publicerat 27-01-2023 16:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 6/2022 rd

Statsrådets redogörelse Klimatneutralt Finland 2035 – den nationella klimat- och energistrategin

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Mottagande av utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum30.06.2022FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMarkku KinnunenStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

07.07.2022
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.10.2022
Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat18.10.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

klimatpolitikenergipolitikkolneutralitetutsläppshandelförnybara energikällorenergimarknadenförsörjningsberedskap