Senast publicerat 23-06-2020 17:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 7/2017 rd

Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum14.09.2017FöredragandeMiljöministerietFöredragandemiljörådMerja TurunenStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

15.09.2017
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.09.2017
Ärendet remitterades till miljöutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

09.03.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.3.2018.

Enda behandlingen

13.03.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

14.03.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 7/2017 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

21.03.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

22.03.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat28.09.2017
Behandlingen avslutad08.02.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

klimatpolitikväxthusgaserenergipolitikinternationella överenskommelserutsläppluftvårdutsläppshandelEuropeiska unionen