Senast publicerat 03-02-2023 17:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 7/2022 rd

Statsrådets redogörelse om en klimatplan för markanvändningssektorn

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Förberedande debatt

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum08.07.2022FöredragandeJord- och skogsbruksministerietFöredraganderåd för internationella ärendenTeemu SeppäStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

06.09.2022
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.10.2022
Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som ekonomiutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat21.10.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

klimatpolitikmarkanvändninglantbrukskogsbrukskogaråkrarutsläpp