Senast publicerat 09-05-2022 13:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 8/2021 rd

Statsrådets försvarsredogörelse

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum09.09.2021FöredragandeFörsvarsministerietFöredragandeavdelningschefEsa Pulkkinen Statsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

10.09.2021
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.09.2021
Ärendet remitterades till försvarsutskottet, som utrikesutskottet, finansutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

03.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021.

Enda behandlingen

07.12.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse SRR 8/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

08.12.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

10.12.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat21.09.2021
Behandlingen avslutad26.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

försvarspolitikförsvarssystemförsvarsberedskapförsvarsmaktenlandets försvarinternationellt samarbete