Senast publicerat 03-02-2023 16:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 8/2022 rd

Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Förberedande debatt

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum15.09.2022FöredragandearbetsministerTuula HaatainenFöredragandeindustrirådEeva VahteraStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

16.09.2022
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.10.2022
Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat21.10.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

försörjningsberedskapföregripandekriserstörningarundantagsförhållandeninternationellt samarbeteberedskapslagersäkerhet och trygghet