Senast publicerat 18-03-2022 14:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 9/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum18.11.2021FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeambassadrådOuti HyvärinenStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

19.11.2021
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.11.2021
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021.

Enda behandlingen

08.12.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 9/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

10.12.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

13.12.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2021
Behandlingen avslutad30.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

militärt samarbetekrishanteringsäkerhet och trygghetsäkerhetsbranschenutbildningIrakFörenta nationerna