Senast publicerat 03-02-2023 12:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 9/2022 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Mottagande av utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum06.10.2022FöredragandekommunikationsministerTimo HarakkaFöredraganderegeringssekreterarePeppiina Huhtala Statsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

07.10.2022
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.11.2022
Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som revisionsutskottet, försvarsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat17.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

statliga affärsverkverksamhetslokaleruthyrningförvaltningfastigheterförsvarsmaktenstatliga ämbetsverkstatliga inrättningarSenatfastigheter