Senast publicerat 16-02-2021 16:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 1/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kosonen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum07.05.2020Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

08.05.2020
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

13.05.2020
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ministrarbundenhetekonomiska bindningarregeringar