Senast publicerat 18-02-2021 12:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 1/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Marin och ministrarna Saarikko, Vanhanen, Henriksson, Kiuru, Haatainen, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist och Mikkonen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum11.02.2021Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

12.02.2021
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

17.02.2021
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ministrarbundenhetekonomiska bindningarregeringar