Senast publicerat 25-02-2022 14:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 1/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Lindén)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum17.02.2022Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

18.02.2022
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

23.02.2022
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

ministrarbundenhetekonomiska bindningarregeringar