Senast publicerat 26-03-2021 16:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 2/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (minister Haatainen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum04.03.2021Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

05.03.2021
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

08.03.2021
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ministrarbundenhetekonomiska bindningarregeringar