Senast publicerat 20-06-2022 15:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 2/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Marin samt ministrarna Henriksson, Haatainen, Lintilä, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Skinnari, Harakka, Mikkonen, Andersson, Kurvinen, Sarkkinen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum24.02.2022Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

25.02.2022
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

01.03.2022
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

ministrarbundenhetekonomiska bindningarregeringar