Senast publicerat 04-09-2020 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 3/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Vanhanen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum26.06.2020Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

01.09.2020
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

03.09.2020
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ministrarbundenhetekonomiska bindningarregeringar