Senast publicerat 11-05-2022 14:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 3/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Honkonen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum29.04.2022Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

03.05.2022
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

04.05.2022
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

ministrarbundenhetekonomiska bindningarregeringar