Senast publicerat 30-05-2019 17:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 4/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Berner)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förfallit
Behandlingsskede
Förfall

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum28.03.2019Statsrådet lämnade en skrivelse.

Förfall

16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ministrarbundenhetekonomiska bindningarregeringar