Senast publicerat 02-07-2021 08:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 4/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Andersson och Sarkkinen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum29.06.2021Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

30.06.2021
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

01.07.2021
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ministrarbundenhetekonomiska bindningarregeringar