Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SR 5/2020 rd

Senast publicerat 10-09-2020 18:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 5/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Vanhanen och Saarikko)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum03.09.2020Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

08.09.2020
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

10.09.2020
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Sökord

regeringarministrarbundenhetekonomiska bindningar