Senast publicerat 15-12-2021 11:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 5/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kurvinen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum28.10.2021Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

29.10.2021
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

09.11.2021
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ekonomiska bindningarbundenhetregeringarministrar