Senast publicerat 30-11-2022 10:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 5/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kiuru)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum20.10.2022Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

21.10.2022
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

29.11.2022
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

ministrarbundenhetekonomiska bindningarregeringar