Senast publicerat 25-04-2022 17:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 6/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Kari)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum02.12.2021Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

03.12.2021
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

07.12.2021
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

ekonomiska bindningarbundenhetregeringarministrar