Senast publicerat 07-02-2020 13:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SR 8/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Kaikkonen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets skrivelse Överlämnats

Datum23.01.2020Lämnats avStatsrådets kansliStatsrådet lämnade en skrivelse.

Meddelat i plenum

06.02.2020
Lämnandet meddelades i plenum.

Debatt

07.02.2020
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ministrarbundenhetregeringarekonomiska bindningar