Senast publicerat 12-02-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1015/2020 rd

Skriftligt spörsmål om jämställdhet vid utnämnandet av THL:s arbetsgrupp för utarbetande av utredningar om barns förhållanden enligt lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum19.01.2021Första undertecknarenPetri Honkonen  /centFrågan lämnad.

Frågan skickad

20.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

08.02.2021familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

12.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

jämställdhetvårdnad om barnumgängesrättutredningarbetsgruppererfarenhetsexperterfjärmande