Senast publicerat 19-02-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1041/2020 rd

Skriftligt spörsmål om FPA-ersättning för behandlingar som ges av utbildade massörer

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum28.01.2021Första undertecknarenVille Tavio  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

29.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

12.02.2021social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

19.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

massöreryrkesbeteckningarersättningar