Senast publicerat 19-02-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1042/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att tillåta distansförsäljning av alkohol

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum28.01.2021Första undertecknarenMikko Savola  /centÖvriga undertecknare1Frågan lämnad.

Frågan skickad

29.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

17.02.2021familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

19.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

alkoholdryckerdistansförsäljninginhemska produkter