Senast publicerat 19-02-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1043/2020 rd

Skriftligt spörsmål om tolkning och tillämpning av upphandlingslagen vid anbudsförfaranden för offentliga byggentreprenader

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum29.01.2021Första undertecknarenKaisa Juuso  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

29.01.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

12.02.2021arbetsminister
Tuula Haatainen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

19.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

offentlig upphandlinganbudsförfarandebyggprojektackordsarbetenhandelsomsättningsmå och medelstora företagkonkurrensutsättning