Senast publicerat 26-02-2021 13:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 1046/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att utvidga aktiesparkontot till att omfatta fondandelar och att höja den övre gränsen för aktiesparkontot

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum29.01.2021Första undertecknarenPia Kauma  /samlÖvriga undertecknare11Frågan lämnad.

Frågan skickad

02.02.2021
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

23.02.2021finansminister
Matti Vanhanen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

26.02.2021
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Sökord

aktieplaceringbankkontonfonderplaceringsfonderbörshandlade fonderinvesteringsprodukter