Senast publicerat 25-11-2022 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 565/2022 rd

Skriftligt spörsmål om förstavårdarnas rättsskydd

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum28.10.2022Första undertecknarenJoonas Könttä  /centÖvriga undertecknare3Frågan lämnad.

Frågan skickad

31.10.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

21.11.2022justitieminister
Anna-Maja Henriksson
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

25.11.2022
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

förstavårdarerättsskyddvåldstrafflag