Senast publicerat 25-11-2022 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 567/2022 rd

Skriftligt spörsmål om betydelsen av ekonomiska färdigheter för den psykiska hälsan

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum28.10.2022Första undertecknarenMarko Kilpi  /samlFrågan lämnad.

Frågan skickad

31.10.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

17.11.2022familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

25.11.2022
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

ekonomikunskapekonomisk fostranmental hälsaskuldsättning