Senast publicerat 09-12-2022 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 573/2022 rd

Skriftligt spörsmål om polisens utdragna förundersökningar och rättssäkerheten för parterna i förundersökningar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum04.11.2022Första undertecknarenSanna Antikainen  /safÖvriga undertecknare1Frågan lämnad.

Frågan skickad

07.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

24.11.2022inrikesminister
Krista Mikkonen
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

09.12.2022
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

förundersökningpolisenpersonalresurserbrott (juridik)offerrättsskyddåtal