Senast publicerat 02-12-2022 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 574/2022 rd

Skriftligt spörsmål om rehabiliteringstjänster för soldatgossar och lottaflickor

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum08.11.2022Första undertecknarenMarko Kilpi  /samlÖvriga undertecknare9Frågan lämnad.

Frågan skickad

08.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

25.11.2022familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.12.2022
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

soldatgossarsmålottorrehabiliteringstjänsterkrigstidhemmafront