Senast publicerat 16-12-2022 10:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 575/2022 rd

Skriftligt spörsmål om kommunernas hyresavtal

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum10.11.2022Första undertecknarenHanna-Leena Mattila  /centÖvriga undertecknare2Frågan lämnad.

Frågan skickad

10.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

01.12.2022kommunminister
Sirpa Paatero
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

16.12.2022
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

kommunerhyresavtalvälfärdsområdenfastighetersamkommunerförordningar