Senast publicerat 02-12-2022 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 578/2022 rd

Skriftligt spörsmål om bannätets betydelse för försörjningsberedskapen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum11.11.2022Första undertecknarenJari Koskela  /safFrågan lämnad.

Frågan skickad

11.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

29.11.2022kommunikationsminister
Timo Harakka
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

02.12.2022
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

järnvägarförsörjningsberedskapgodstrafikhamnar