Senast publicerat 09-12-2022 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 581/2022 rd

Skriftligt spörsmål om hur elavbrott inverkar på kritisk medicinsk utrustning och äldre minnessjuka personers möjligheter att klara sig hemma

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum11.11.2022Första undertecknarenPäivi Räsänen  /kdÖvriga undertecknare1Frågan lämnad.

Frågan skickad

14.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

01.12.2022familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

09.12.2022
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

elavbrottmedicinteknisk utrustningminnessjukaäldre