Senast publicerat 16-12-2022 10:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SS 586/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att främja byggnaders energiprestanda

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Svaret meddelat vid plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Skriftligt spörsmål Lämnats

Datum15.11.2022Första undertecknarenJanne Heikkinen  /samlFrågan lämnad.

Frågan skickad

15.11.2022
Frågan har lämnats för kännedom till ministeriet.

Besvarats

08.12.2022miljö- och klimatminister
Maria Ohisalo
Besvarat.

Svaret meddelat vid plenum

16.12.2022
Svaret meddelats som inkommet i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

energieffektivitetbyggnadervärmeisoleringrenoveringhushållsavdragbrandsäkerhetförordningar